KAMERaTON

Zakończył się Międzyanrodowy Festiwal Filmów o Muzyce KAMERaTON.

Mamy zaszczyt ogłosić, że zwycięzcą festiwalu został film „Sounds Under the Sun/Dźwięki pod słońcem” z Łotwy w reżyserii Davisa Simanisa i Gintsa Grube, zdobywaca Grand Prix (statuetki) oraz nagrody pieniężnej w wysokości 15.000 PLN (równowartość ok. 3400 euro).

Wyłonionych zostało również pięć filmów – zwycięzców następujących kategorii: Portrety i biografie artystów (Portraits, biographies) – „Ja Wam to zagram/I’ll play it for you”, reż. Christine Jezior, Niemcy, Polska; Koncerty, recitale, spektakle (Concerts and musical events) – „Piotr Anderszewski gra Schumanna/Piotr Anderszewski plays Schumann”, reż. Bruno Monsaingeon, Polska; Reportaże (Reportage films) – „Backyard/Podwórko”, reż. Arni Sveinsson, Islandia; Filmowo-muzyczne impresje artystyczne (Film and music impressions) – „Arithmetique/Artymetyka”, reż. Giovanni Munari, Dalila Rovazzani, Włochy; Edukacja muzyczna (Education) – „Bronisław Huberman – zjednoczenie Europy i skrzypce/Bronisław Huberman – European Union and violin”, reż. Piotr Szalsza, Polska. Ich laureaci otrzymali statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości 5000 PLN (równowartość ok. 1200 euro).

Jury festiwalu przyznało także Nagrodę Specjalną za popularyzację muzyki dla Tomasza Stroynowskiego, bohatera reportaży Andrzeja Mańkowskiego „Lekcja muzyki” i „Tournee” oraz zaakceptowało Nagrodę Publiczności dla filmu „Komeda – muzyczne ścieżki życia/Komeda – a soundtrack for a life” w reż. Claudii Buthenhoff-Duffy. Wyróżnione zostały także filmy „Chopin2010.pl” w reżyserii Rafała Wróblewskiego oraz „Muzyka odnaleziona/Music found”, reż. Monika Mencina.

Programowi konkursowemu towarzyszyły pokazy pozakonkursowe w kinie 60 Krzeseł, koncerty w Filharmonii Gorzowskiej (Leszka Mozdżera, Adama Bałdycha z Royal String Quartet i Grażyną Auguścik oraz Krzesimira Dębskiego) i w klubie jazzowym Pod Filarami (Tribute to Komeda), warsztaty filmowe, zwieńczone pokazem filmu „Boruta” o skrzypku Adamie Bałdychu, oraz cztery wystawy fotograficzne, poświęcone muzyce.

Następna edycja festiwalu odbędzie się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Muzyki, w dniach 26-30 września 2012 r.